Resolució de la conselleria d’Educació, Cultura i Universitats de 19 de desembre de 2014 per la qual es convoquen ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2014-2015.

Segons l’article 5è, les sol·licituds s’han de presentar en el termini comprès entre el dia 8 de gener i dia 16 de gener de 2015, ambdós inclosos.

Text de la convocatòria: BOIB Núm. 174 del 20 de desembre de 2014

Comments Desactiva els comentaris

Benvolgudes famílies

A fi de donar-vos a conèixer els serveis complementaris que ofereix la nostra escola i  millorar el seu funcionament, trobareu un petit resum a l’apartat de SERVEIS del menú principal.

Comments Desactiva els comentaris

Com a resultat de les eleccions per al Consell Escolar del curs 2014/15 es proclamen els següents representants dels diferents sectors:

Representants de les famílies:
Joana BENESTAR BARCELÓ
Pilar MOLIAS NAVARRO

Representants dels/les mestres:
Sílvia BONET MARTÍN
Margalida DOLÇ CAPÓ
Marina ESPEJO GONZÁLEZ

A més actuarà com a representant de l’ AMIPA:
Miquel ISERN SUAU

I com a representant de l’Ajuntament:
Magdalena CRESPÍ SIMÓN

Comments Desactiva els comentaris

Us recordem que dilluns dia 1 de desembre de 2014, de 13,30 a 17,30 h, podeu passar a votar per escollir els representants de les famílies al Consell Escolar.

Moltes gràcies.

 

Comments Desactiva els comentaris

Benvolgudes famílies:
En motiu de les eleccions sindicals de dia 4 de desembre i segons BOIB núm. 157 de 15 de novembre de 2014, us comunicam que:

– les activitats lectives s’interrompran a les 13 h.; això vol dir que aquesta serà l’hora de sortida.
– l’horari de menjador s’avançarà una hora. Els infants usuaris de menjador dinaran a les 13 h. Podeu venir a cercar-los, com sempre, a les 16h.
– les activitats extraescolars corresponents quedaran suspeses.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració

La Direcció

Comments Desactiva els comentaris

En data d’avui queden publicades les candidatures definitives de mestres i famílies per a formar part del Consell Escolar i s’inicia la campanya electoral.

Recordam que el termini per sol·licitar l’acreditació com a supervisor/a és a les 12h. de dia 24 de novembre.

Poden ser supervisors de la votació els pares, les mares o els tutors legals dels alumnes matriculats en el centre proposats per l’AMIPA o avalats per a això per la signatura de deu electors (ROC Títol II, Capítol II, article16.5)

Comments Desactiva els comentaris

Degut al proper viatge d’estudis dels alumnes de 6è de primària, el dimarts dia 18 ens vendran a fer fotos a totes les aules.
Aprofitam per recordar-vos que en faran un calendari i agrair-vos la vostra participació.

Comments Desactiva els comentaris

Reunida la Junta Electoral dia 10 de novembre de 2014, es fan públiques les candidatures provisionals i el resultat del sorteig per a formar part de la mesa electoral de les eleccions al Consell Escolar.

Candidatures provisionals representants famílies:
JOANA BENESTAR BARCELÓ
PILAR MOLIAS NAVARRO

Candidatures provisionals representants mestres:
SÍLVIA BONET MARTÍN
MARGALIDA DOLÇ CAPÓ
MARINA ESPEJO GONZÁLEZ
JOANA  JAUME CARRIÓ
FRANCESC RIPOLL LÓPEZ

Formaran part de la mesa electoral:
MANUEL CAZORLA VIDAL
GABRIEL ENSENYAT CATALUNYA (Secretari)

membres suplents:
DARAYS PLASENCIA RAMÍREZ (Absent)
MÓNICA MARTÍN SÁNCHEZ
MATIAS MESQUIDA ROMERO

Us recordam que el període de reclamacions acaba dia 17 de novembre a les 12 hores.

Comments Desactiva els comentaris

Després de l’aprovació de la PGA per part del Claustre i l’informe favorable del Consell Escolar, seran dies no lectius els següents:

2 de març

27 d’abril (Es Firó)

4 de maig

Comments Desactiva els comentaris

Al no produir-se reclamacions al cens provisional, aquest passa a ser definitiu amb data 27 d’octubre de 2014.

La Junta electoral.

Comments Desactiva els comentaris

  • Meteodemallorca Santa Maria del Camí