En data d’avui queden publicades les candidatures definitives de mestres i famílies per a formar part del Consell Escolar i s’inicia la campanya electoral.

Recordam que el termini per sol·licitar l’acreditació com a supervisor/a és a les 12h. de dia 24 de novembre.

Poden ser supervisors de la votació els pares, les mares o els tutors legals dels alumnes matriculats en el centre proposats per l’AMIPA o avalats per a això per la signatura de deu electors (ROC Títol II, Capítol II, article16.5)

Comments Desactiva els comentaris

Degut al proper viatge d’estudis dels alumnes de 6è de primària, el dimarts dia 18 ens vendran a fer fotos a totes les aules.
Aprofitam per recordar-vos que en faran un calendari i agrair-vos la vostra participació.

Comments Desactiva els comentaris

Reunida la Junta Electoral dia 10 de novembre de 2014, es fan públiques les candidatures provisionals i el resultat del sorteig per a formar part de la mesa electoral de les eleccions al Consell Escolar.

Candidatures provisionals representants famílies:
JOANA BENESTAR BARCELÓ
PILAR MOLIAS NAVARRO

Candidatures provisionals representants mestres:
SÍLVIA BONET MARTÍN
MARGALIDA DOLÇ CAPÓ
MARINA ESPEJO GONZÁLEZ
JOANA  JAUME CARRIÓ
FRANCESC RIPOLL LÓPEZ

Formaran part de la mesa electoral:
MANUEL CAZORLA VIDAL
GABRIEL ENSENYAT CATALUNYA (Secretari)

membres suplents:
DARAYS PLASENCIA RAMÍREZ (Absent)
MÓNICA MARTÍN SÁNCHEZ
MATIAS MESQUIDA ROMERO

Us recordam que el període de reclamacions acaba dia 17 de novembre a les 12 hores.

Comments Desactiva els comentaris

Després de l’aprovació de la PGA per part del Claustre i l’informe favorable del Consell Escolar, seran dies no lectius els següents:

2 de març

27 d’abril (Es Firó)

4 de maig

Comments Desactiva els comentaris

Al no produir-se reclamacions al cens provisional, aquest passa a ser definitiu amb data 27 d’octubre de 2014.

La Junta electoral.

Comments Desactiva els comentaris

El proper dijous 23 d’octubre es celebrarà una reunió informativa pels pares i mares dels alumnes de P-3.

Es celebrarà a les 14 h i hi haurà servei de guarderia.

 

Comments Desactiva els comentaris

Cens pares,mares o tutors( 2014-15)

Comments Desactiva els comentaris

Abans 16/10/14 Exposició pública dels censos

16/10/2014.- Inici del període de reclamacions.

21/10/2014.- A les 12 h., fi del termini de reclamacions als censos provisionals.

27/10/2014.- Publicació dels censos definitius.

04/11/2014.- A les 12h. final del termini de presentació de candidatures que es farà per escrit.

12/11/2014.- Publicació i comunicació candidatures provisionals i dels resultats dels sorteigs de les meses electorals.

17/11/2014.- A les 12 h. fi del termini de reclamacions de candidatures provisionals.

20/11/2014.- Publicació de les candidatures definitives i inici de la campanya electoral.

24/11/2014.- A les 12 h. fi del termini per sol·licitar l’acreditació com a supervisor/a. Fi de termini pels pares i mares que sol·lilcitin sobres i paperetes per votar per correu.

01/12/2014.- Eleccions de pares i mares. Sorteig en acabar l’escrutini si hi ha empats.

04/12/2014,- Reunió de la Junta Electoral per a la proclamació dels candidats/es electes.

 

Gràcies per la vostra participació

La Junta Electoral

Comments Desactiva els comentaris

S’inicia el procés de renovació dels membres del Consell Escolar. Dia 3 a les 11 es realitzarà el sorteig públic dels membres titulars i suplents de la junta electoral entre tots els components del cens.

 

Salutacions,

La direcció del centre.

Comments Desactiva els comentaris

Les reunions de pares i mares es celebraran els següents dies:

p4 A i B: dimecres 8 d’octubre.

p5 A i B: 8 d’octubre a les 15:15h

p5 C: 9 d’octubre a les 15:15h

1r A, B i C: dimecres 17 de setembre a les 14h

2n: A i B: dimarts 7 d’octubre.

3r A i B: dijous 25 de setembre.

4t A i B: dijous 18 de setembre.

5è A i B: dijous 9 d’octubre.

6è A i B: dijous 2 d’octubre.

Totes les reunions es celebraran a les 14h (excepte p-5) i  a les seves respectives aules. Hi ha servei de guarderia.

Vos hi esperam!

 

 

Comments Desactiva els comentaris

  • Meteodemallorca Santa Maria del Camí